ท่อHDPE ผลิตขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ประเภท
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot
dot
dot

dot


สายแลน
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
สายไฟ


ท่อHDPE ผลิตขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ประเภท

 ท่อHDPE ผลิตขึ้นให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ประเภท

 

 

 

                ท่อพีอี ย่อมาจากคำว่า ท่อโพลีเอทิลีน (HDPE)ผลิตมาจากวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง

มีคุณสมบัติที่ดีในทางเคมี, ไฟฟ้า และทางกลอีกด้วย ในปัจจุบัน วงการอุตสาหกรรมท่อ สามารถนำ

มาดัดแปลง ใช้งานในวงการรับเหมาต่างๆ เพราะ ท่อ PEหรือท่อ HDPE มีความยืดหยุ่นตัวสูงมาก

สามารถโค้ง งอ ดัดรูปร่างให้เคี้ยวคดไปตามรูปแบบได้ โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย อีกทั้งคุณ

สมบัติที่ดีของท่อ PEก็คือ เป็นท่อที่ทนความร้อนสูง ซึ่งสามารถเดินท่อภายนอกได้ด้วย แต่ถึงแม้ว่า

จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายสิบปี แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะเดินท่อ PEเปลือยๆ โดยปล่อยให้

แสงแดดเผาอยู่เป็นเวลานาน ตลอดทั้งวัน ถึงจะผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม ก็คงจะทำให้อายุการใช้

งานลดน้อยลงไป

 

      ในอุตสาหกรรมการเดินท่อประปา จะนิยมใช้ท่อ HDPEมาก ไม่ว่าเป็น ท่อ HDPEประปา หรือท่อ

HDPEไฟฟ้า ก็ตาม โดยท่อ HDPEได้ถูกผลิตขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท สำหรับ

ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อท่อ HDPEควรปรึกษาโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อจะได้มีความรู้ และข้อมูล

ในการตัดสินใจ ส่วนใหญ่แล้ว ก็จะต้องมี มอก. ควบคุมคุณภาพสินค้า ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อซื้อท่อ

HDPEไปใช้ในงานไฟฟ้า หรือประปาแล้ว จะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด มีอายุการใช้งานยาวนาน เพื่อ

จะได้คุ้มค่ากับเงินทุนที่จ่ายไป เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกใช้วัสดุประเภทใดแล้ว เมื่อกลบฝังท่อ หากเกิด

การชำรุด แตกร้าว จะตรวจสอบลำบากมาก และเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุอีกด้วย

 

                             การประยุกต์ใช้งาน

งานประปา ท่อน้ำดื่ม

ท่อHDPE ผลิตจากวัสดุเชิงวิศวกรรม  จึงทำให้มีคุณสมบัติในการทนแรงดันน้ำได้สูงดังนั้น จึงเป็นที่นิยม

ในการนำมาใช้เป็นท่อส่งน้ำภายใต้ความดัน  โดยเฉพาะงานประปา  ท่อน้ำดื่มน้ำใช้ ตามมาตรฐาน

มอก.  982- 2548

      

 

งานเกษตร สวนป่า สวนเกษตร  สนามกอล์ฟ

ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่โดดเด่นและแตกต่างจากท่อส่งน้ำชนิดอื่น  ทั้งน้ำหนักที่เบากว่า

 สามารถผลิตเป็นม้วนได้ ทนต่อการสึกกร่อน  แรงกดทับ  และทนทานต่อสภาพดินฟ้า

อากาศได้ดี  จึงทำให้ท่อแอลดีพีอี เหมาะที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร จะช่วย

ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลาการติดตั้ง และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

 

 

งานอุตสาหกรรมเหมืองแร่

การเดินท่อในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ต้องเดินท่อในสภาพผิวที่มีลักษณะ สูงๆต่ำๆ

 ท่อพีอี มีคุณสมบัติสะดวกในการติดตั้งมากที่สุด

 

 

 

งานอุตสาหกรรมทั่วไป  เคมี  และอาหาร

ท่อพีอี มีคุณสมบัติเป็นกลางต่อสารเคมี  ทนทานต่อความเป็นกรดเป็นด่างได้อย่างดีจึงถูก

นำมาใช้งานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นท่อลำเลียงสารเคมีต่างๆ

 

 

ท่อร้อยสายไฟ  สายเคเบิ้ล

ปัจจุบันท่อ HDPE   ได้ถูกนำไปใช้ในการร้อยสายสายไฟฟ้า  สายเคเบิ้ลโทรศัพท์

สายไฟเบอร์ออฟติก หรือมาติดตั้งในระบบสื่อสารสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย

เนื่องจากสายเคเบิ้ลเหล่านี้มีราคาสูง  และเมื่อเกิดความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อ

การใช้งานทางด้านการสื่อสารอย่างกว้างขวาง  ดังนั้นวิศวกรผู้ออกแบบจึงได้ประยุกต์

ใช้ท่อเอชดีพีอี  เพราะมีคุณสมบัติทนทานไม่ผุกร่อน  เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมีอายุการ

ใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

 

 

ท่อน้ำทิ้งท่อน้ำเสีย

จากคุณสมบัติที่สามารถทนต่อแรงดันของน้ำ  และ  ทนต่อความเป็นกรดด่างได้ดี  

ท่อเอชดีพีอีจึงสามารถนำมาเป็นท่อน้ำทิ้งและท่อส่งน้ำเสียได้

 

 

ท่อวางใต้น้ำและท่อส่งน้ำในทะเล

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ทนทานไม่เป็นสนิม  และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ  

รส  สี  กลิ่นของน้ำที่ส่งผ่านท่อHDPE แล้วด้วยคุณลักษณะที่แตกต่างจากท่อชนิด

อื่นอีกอย่างคือ  น้ำหนักที่เบาสามารถลอยน้ำได้และสามารถต่อท่อได้บนผิวดินหรือ

สามารถต่อท่อบนบกหรือในเรือได้  ก่อนจะจมท่อลงใต้น้ำ  ทำให้ท่อเอชดีพีอีนำมา

ใช้ในการวางท่อใต้น้ำและท่อส่งน้ำใต้ทะเลอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะในพื้นที่

เกาะแก่งหรือทะเลสาป

 

 

ท่อลอดใต้ดิน

ปัจจุบันเมืองใหญ่ๆทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพมหานคร  กำลังประสบปัญหาอย่างเดียวกันคือ  

ปัญหาจากระบบส่งน้ำประปาและระบบระบายน้ำที่เก่าแก่  ทำให้ท่อมีการชำรุดเสียหาย

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนท่อเก่า  แต่เนื่องจากการซ่อมบำรุง

วิธีเดิมต้องมีการขุดหน้าดินเป็นระยะที่ยาวตามแนวท่อ  ส่งผลอย่างยิ่งต่อการจราจร

มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินสูง และมีปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง

 

 

 

 
ข้อมูลการใช้งาน ท่อ HDPE

ท่อHDPE มีดีอะไรจึงเป็นทที่นิยมอย่างมากในกลุ่มช่าง
ท่อHDPE ทำไมจึงเป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้าง
ท่อHDPE มีความแตกต่างกับท่อ PVC อย่างไร
ท่อHDPE ใช้ได้ในงานประปาและไฟฟ้า
ท่อHDPE คือท่อที่นำมาใช้งานกับอะไรบ้าง
ท่อHDPE เป็นท่อที่มีความแตกต่างจากท่อ LDPE อย่างไร
ท่อHDPE อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากที่สุด